หน่อไม้เมนม่าต้มสุกปรุงรส
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

บรรจุ 120กรัม/แพ็ค/30แพ็ค/ลัง