ปลาซาบะแช่แข็งนอร์เวย์ (4-6)
3,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

บรรจุ 400-600 กรัม/ตัว/20 กก./ลัง