ปลาซาบะดองแล่แอตแลนติก (กก.)
440.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

400-520 กรัม/แพ็ค